1.       Sprzedający ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z procesem produkcyjnym zabawki odnośnie zezwoleń i atestów.

2.       Zabawki posiadają certyfikat CE producenta.

3.       Haft – napisy kupujący podaje w uwagach do zamówienia.

4.       Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć produkt w ciągu 7 dni roboczych.

5.       Koszt przesyłki ponosi kupujący.

6.       Istnieje prawo zwrotu produktu na zasadach ogólnych w UE.

7.       Zwrot produktu odbywa się na koszt kupującego.

8.       Wszelkie inne zasady określa Prawo Unijne Handlu.